ચંદ્રયાન 3 લેન્ડરમાંથી બહાર આવી રહેલા રોવરનો વિડિયો

ચંદ્રયાન 3 લેન્ડરમાંથી બહાર આવી રહેલા રોવરનો વિડિયો

ઈસરોએ શુક્રવારે છ પૈડાં અને 26 કિલો વજનવાળા પ્રજ્ઞાન રોવરનો વિડિયો શેર કર્યો છે.તેને ગુરુવારે ચંદ્રની સપાટી પર આગળ વધવાનું …

Read more